TORUN BASINÇLI DÖKÜM, projelerinde SAP (BPC) programından yararlanarak tüm projelerinde güçlü içgörüler ışığında, stratejik adımlarla ilerliyor. SAP-Business Warehouse (BW-Reporting) ile strateji ve uygulama arasındaki farkları izlerken; kaynak yönetiminden bütçelendirmeye, projelerin tüm süreçlerini her aşamada kusursuzlaştırmayı hedefliyor.

Açılımı “System Analysis and Program Development” olan SAP, bir kuruluşun bir bölümünün ya da proje sürecinin bilgisayar ortamına dökülmüş halidir. Farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurgulanmış olan modül sistemiyle; tüm iş akışlarının izlenmesini, değerlendirilmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır.