ESNEK ÜRETİM, OTOMASYON VE İNOVASYON:

GELECEK, ENDÜSTRİ 4.0’DA.

TORUN BASINÇLI DÖKÜM olarak, sürdürülebilir başarının; yenilikçi ve sürekli olarak iyileşmeye yönelik tasarlanan bir yönetişim sistemi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Çağımızın yeni endüstriyel devrimi olarak tanımlayabileceğimiz endüstri 4.0, dijitalleşme ve otonom kontrolle birlikte, tüm yazılım ile networklerde ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin optimizasyonuna işaret ediyor. Biz de bu nedenle TORUN BASINÇLI DÖKÜM olarak, kalite politikamızı yeni endüstri devriminin ilkelerine göre şekillendiriyor ve 8 prensiple yol alıyoruz.

1.Müşteri Odaklılık:

Uzun süreli iş birlikleri için odağımıza tüm müşterilerimizi ve müşteri beklentilerini alıyoruz.

2.Liderlik:

Takım ve süreç liderleri, kurum içi katılımı güçlendirerek; sağlıklı bir iş ve çalışma ortamı yaratmakla sorumludurlar.

3.Çalışanların Katılımı:

Her seviyeden tüm çalışanlarımız, kuruluşumuzun özüdür. Herkesin tam katılımı, sahip oldukların yeteneğin şirketimiz yararına kullanılmasını sağlar.

4.Süreç Yaklaşımı:

Tüm çalışmalarımızı; proje, faaliyet ve kaynaklarımızı, baştan sona planlanması gereken bir süreç olarak ele alıyoruz.

5.Yönetimde Sistem Yaklaşımı:

Birbirleri ile ilgili süreçleri, verimliliği artırmak amacıyla bir sistem olarak değerlendiriyoruz.

6.İnovasyon:

Temel hedefimiz, şirketimizin toplam performansını sürekli olarak iyileştirmektir.

7. Bilimsel Yaklaşım:

İçeriğinden bağımsız olarak, işimize dair tüm kararlarımız; doğru bilgi ve veri analizine dayanır.

8.Karşılıklı Yarar Prensibi:

Kuruluşlar ve tedarikçileri bağımsızdır. Karşılıklı yarar ilişkisinin, her ikisinin de artı değer yaratma yeteneğini güçlendirdiğine inanıyoruz.
Quality Policy I Future is Industry 4.0 I Torun Die Casting

Entegre Yönetim Sistemlerimiz:

ISO9001-2015

IATF 16949