EN ÖNEMLİ POLİTİKAMIZ:

ÇEVRE SAĞLIĞI

TORUN BASINÇLI DÖKÜM olarak, sürdürülebilir kalkınma kavramından yola çıkıyor; tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelebilecek çevresel etkileri en aza indirmeyi ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyaya, çocuklarımıza ve geleceğe; bunu borçlu olduğumuza inanıyoruz.

Çevre Politikası:

  • Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki yükünü azaltmak için belirlediğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda, planlı uygulama ve gözden geçirmelerde bulunarak çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
  • Sınırlı kaynakları koruma, tekrar kullanma ve geri dönüşüme özendirerek çevre konusundaki sorumluluklarımızın bilincinde faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi,
  • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile amaç ve hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimizin sebep olduğu kirlilik yükünü azaltacağımızı,
  • Ulusal mevzuat ve ilgili uluslararası yükümlülükler, üyesi olunan kuruluş şartları, müşteri ve ilgili tarafların  beklentilerini takip ederek uygunluğumuzu sağlayacağımızı,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi yönetim sistemimizin gereklilikleri ve gelişimi için bilinçlendireceğimizi taahhüt ederiz.
Environmental-Policy-Torun-Die-Casting